Лямбда

грэцкая літара

Λ, λ (назва: лямбда, па-грэцку: Λάμδα) — 11-ы знак грэцкага алфабэту. У грэцкім пісьме мае лікавае значэньне 30. Паходзіць ад фінікійскга знаку — ламед. Ад знаку «лямбда» паходзяць лацінскія знакі L і кірылічны Л, а таксама іх вытворныя.

Λ
Λ
Грэцкі альфабэт
Αα Альфа Ββ Бэта
Γγ Гама Δδ Дэльта
Εε Эпсылён Ζζ Дзэта
Ηη Эта Θθ Тэта
Ιι Ёта Κκ Капа
Λλ Лямбда Μμ Мю
Νν Ню Ξξ Ксі
Οο О мікрон Ππ Пі
Ρρ Ро Σσς Сыгма
Ττ Таў Υυ Іпсылён
Φφ Фі Χχ Хі
Ψψ Псі Ωω О мэга
Гісторыя
Ϝϝ Дыгама Ϛϛ Стыгма
Ͱͱ Гэта Ϻϻ Сан
Ϟϟ, Ϙϙ Копа Ϡϡ, Ͳͳ Сампі
Ϸϸ Шо

Глядзіце таксама рэдагаваць