Ϸ ϸ, Шо (сучасна па-грэцку: Σω) — літара грэцкага альфабэту, якая выйшла з ужытку й была ўведзеная з прычыны распаўсюду грэцкае мовы на ўсход, на землі сёньняшняе Турэччыны й Пэрсіі. Знакам «шо», як думаюць, запісваўся гук «ш», уласьцівы і беларускай мове.

Ϸ
Ϸ
Грэцкі альфабэт
Αα Альфа Ββ Бэта
Γγ Гама Δδ Дэльта
Εε Эпсылён Ζζ Дзэта
Ηη Эта Θθ Тэта
Ιι Ёта Κκ Капа
Λλ Лямбда Μμ Мю
Νν Ню Ξξ Ксі
Οο О мікрон Ππ Пі
Ρρ Ро Σσς Сыгма
Ττ Таў Υυ Іпсылён
Φφ Фі Χχ Хі
Ψψ Псі Ωω О мэга
Гісторыя
Ϝϝ Дыгама Ϛϛ Стыгма
Ͱͱ Гэта Ϻϻ Сан
Ϟϟ, Ϙϙ Копа Ϡϡ, Ͳͳ Сампі
Ϸϸ Шо

Глядзіце таксама рэдагаваць

Вонкавыя спасылкі рэдагаваць