Ͳ ͳ, Ϡ ϡ (назва: Сампі) (сучасная па-грэцку: Σαμπί) — знак грэцкага алфабэту, які выйшаў з ужытку. У грэцкім пісьме мае лікавае значэньне 900.

Ϡ
Ϡ
Грэцкі альфабэт
Αα Альфа Ββ Бэта
Γγ Гама Δδ Дэльта
Εε Эпсылён Ζζ Дзэта
Ηη Эта Θθ Тэта
Ιι Ёта Κκ Капа
Λλ Лямбда Μμ Мю
Νν Ню Ξξ Ксі
Οο О мікрон Ππ Пі
Ρρ Ро Σσς Сыгма
Ττ Таў Υυ Іпсылён
Φφ Фі Χχ Хі
Ψψ Псі Ωω О мэга
Гісторыя
Ϝϝ Дыгама Ϛϛ Стыгма
Ͱͱ Гэта Ϻϻ Сан
Ϟϟ, Ϙϙ Копа Ϡϡ, Ͳͳ Сампі
Ϸϸ Шо

Верагодна, паходзіць ад больш раньняга знаку сан.

Глядзіце таксама рэдагаваць

Вонкавыя спасылкі рэдагаваць