Ёта

літара грэцкага альфабэту

Ι, ι (назва: ёта, па-грэцку: Ιώτα) — 9-ы знак грэцкага алфабэту. У грэцкім пісьме мае лікавае значэньне 10. Паходзіць ад фінікійскага знаку — ёд. Ад знаку «ёта» паходзяць лацінскія знакі I і J і іх варыянты, кірылічныя І і (апасродкавана) Ї, J, а таксама многія іншыя (у асаблівасьці пасродкам утварэньня двазнакаў).

Ι
Ι
Грэцкі альфабэт
Αα Альфа Ββ Бэта
Γγ Гама Δδ Дэльта
Εε Эпсылён Ζζ Дзэта
Ηη Эта Θθ Тэта
Ιι Ёта Κκ Капа
Λλ Лямбда Μμ Мю
Νν Ню Ξξ Ксі
Οο О мікрон Ππ Пі
Ρρ Ро Σσς Сыгма
Ττ Таў Υυ Іпсылён
Φφ Фі Χχ Хі
Ψψ Псі Ωω О мэга
Гісторыя
Ϝϝ Дыгама Ϛϛ Стыгма
Ͱͱ Гэта Ϻϻ Сан
Ϟϟ, Ϙϙ Копа Ϡϡ, Ͳͳ Сампі
Ϸϸ Шо