Α, α (назва: альфа, па-грэцку: Άλφα) — першая літара грэцкага алфабэту. У грэцкім пісьме мае лікавае значэньне 1. Паходзіць ад фінікійскай літары алеф, якая ў перакладзе азначае «бык» і сваім напісаньнем адлюстроўвае галаву быка. Ад літары «альфа» паходзіць лацінскія літары A і кірылічная А.

Α
Α
Грэцкі альфабэт
Αα Альфа Ββ Бэта
Γγ Гама Δδ Дэльта
Εε Эпсылён Ζζ Дзэта
Ηη Эта Θθ Тэта
Ιι Ёта Κκ Капа
Λλ Лямбда Μμ Мю
Νν Ню Ξξ Ксі
Οο О мікрон Ππ Пі
Ρρ Ро Σσς Сыгма
Ττ Таў Υυ Іпсылён
Φφ Фі Χχ Хі
Ψψ Псі Ωω О мэга
Гісторыя
Ϝϝ Дыгама Ϛϛ Стыгма
Ͱͱ Гэта Ϻϻ Сан
Ϟϟ, Ϙϙ Копа Ϡϡ, Ͳͳ Сампі
Ϸϸ Шо

Вонкавыя спасылкіРэдагаваць

  Альфасховішча мультымэдыйных матэрыялаў