Шматкро́п’е () — знак прыпынку ў выглядзе некалькіх (у беларускай мове трох) пастаўленых радам кропак. Трэба для абазначэньня паказвае запінку ў мове, пропуск, незакончанасьць сказу.