Серкавуглярод

Серавугляро́д CS2 — злучэньне серы з вугляродам, бясколерная вадкасьць зь непрыемным пахам. Малекула CS2 лінейная, даўжыня сувязі C-S = 0,15529 нм; энэргія дысацыяцыі 1149 кДж/моль.

Carbon-disulfide-2D-dimensions.png