Пачатковая рыфма

Пачатко́вая ры́фма — рыфма, якая спалучае пачатковыя словы ў вершаваных радках. Сустракаецца яна рэдка. Як правіла, рыфмуюцца першыя словы сумежных радкоў:

Ёсьць вінтоўка і махоркі пачак.
Ёсьць ватоўка, хлеб і зрэдку боршч.

(П. Панчанка «У сорак першым»)

ЛітаратураРэдагаваць