Дарміторыюм — агульная спальня для ўсіх манахаў ў кляштары ці ў замку манаскага рыцарскага ордэна (прыкалдам у канвэнтхаўсе Тэўтонскага ордэна).