Літоўскія меры адлегласьці

Літо́ўскія ме́ры адле́гласьці — адзінкі вымярэньня адлегласьці, што выкарыстоўваліся ў Вялікім Княстве Літоўскім, а пазьней у 17971840 гадох на яго былых землях у складзе Расейскай імпэрыі.

Мера Цалі (-яў) Чвэрці (-яў) Стапы (Стопаў) Прэнціка (-ў) Локця (-ў) Сажані (-яў) Прута (-оў) Шнура (-оў) Страленьня (-ў) Стаі (-яў) Гоні (-яў) Вярсты (Вёрстаў) Вялікай вярсты (Вялікіх вёрстаў) Мілі
Цаля 1 1/6 1/12 1/18 1/24 1/72 1/180 1/1800 1/2160 1/2880 1/4320 1/57 456 1/72 000 1/287 280
Чвэрць 6 1 0,5 1/3 0,25 1/12 1/30 1/300 1/360 1/480 1/720 1/9576 1/12 000 1/47 880
Стапа 12 2 1 2/3 0,5 1/6 1/15 1/150 1/180 1/255 1/360 1/4788 1/6000 1/23 940
Прэнцік 18 3 1,5 1 0,75 0,25 0,1 0,01 1/120 1/160 1/240 1/3192 0,00025 1/15 960
Локаць 24 4 2 4/3 1 1/3 2/15 1/75 1/90 1/120 1/180 1/2394 1/3000 1/11 970
Сажань 72 12 6 4 3 1 0,4 0,04 1/30 0,025 1/60 1/798 0,001 1/3990
Прут 180 30 15 10 7,5 2,5 1 0,1 1/12 0, 0625 1/24 5/1596 0,0025 1/1596
Шнур 1800 300 150 100 75 25 10 1 5/6 0,625 5/12 25/798 0,025 5/798
Страленьне 2160 360 180 120 90 30 12 1,2 1 0,75 0,5 5/133 0,03 1/133
Стая 2880 480 240 160 120 40 16 1,6 4/3 1 2/3 20/399 0,04 4/399
Гон 4320 720 360 240 180 60 24 2,4 2 1,5 1 10/133 0,06 2/133
Вярста 57 456 9576 4788 3192 2394 798 319,2 31,92 26,6 19,95 13,3 1 399/500 0,2
Вялікая вярста 72 000 12 000 6000 4000 3000 1000 400 40 33 1/3 25 16 2/3 500/399 1 100/399
Міля 287 280 47 880 23 940 15 960 11 970 3990 1596 159,6 133 99,75 66,5 5 3,99 1