Валентнасьць — лік роўны колькасьці хімічных сувязяў, якімі дадзены атам злучаны зь іншымі атамамі.