Беларускія навіны — беларуская газэта ў Францыі.

Выдавалася Лявонам Рыдлеўскім ў 1945—1947 гадох у Парыжы. Усяго выйшла 8 нумароў.