Апавядальны сказ — гэта найменшая адзінка мовы (ці па-навуковаму моўных зносін), якая складаецца з аднаго або болей словаў і мае сваё значэньне. На канцы сказа ставяць кропку, шматкроп'е.
У апавядальным сказе паведамляецца пра яку-небудзі падзею, зьяву. Яму ўласьціва спакойгае вымаўленьне — голас пад канец сказа паступова паніжаецца й сьціхае. Пасьля канца сказа ставіцца кропка. Рэдка ставіцца шматкроп’е. Прыклад: У небе сьпяваў жаваранак. (Іван Шамякін). Цяпер сьпяваць я буду песьні магутным трактарным калёнам. (М. Чарот).