Скрыжалі — у Бібліі каменныя пліты з выбітымі на іх 10 запаветамі (законамі), якія Бог перадаў Майсею на гары Сынай. У пераносным сэнсе — «рарытэтныя носьбіты-захавальнікі» важнай, сакральнай, эпахальнай інфармацыі.

Скрыжалі