Міжнаро́днае пра́ва — сукупнасьць праваадносінаў з удзелам замежных элемэнтаў і нарматыўных актаў, якія рэгулююць гэтыя адносіны. У міжнародным праве вылучаюцца тры асноўныя кірункі: міжнароднае публічнае права, міжнароднае прыватнае права, наднацыянальнае права. Сукупнасьць нормаў, якія рэгулююць міждзяржаўныя адносіны.