Марфэмная будова слова

Марфэ́мная будо́ва сло́ва — гэта будова слова ў яго фармальных (марфалягічных) і сэмантычных (зьместавых) адносінах да другога слова (роднаснага).