Аўтарытарны характар

Аўтарытарны характар — адзін з тыпаў сацыяльнага характару, апісаны Э. Фромам.

Галоўнае для аўтарытарнага характару — стаўленьне да ўлады і сілы. «Для аўтарытарнага характару існуюць два пола — моцныя і нямоглыя. Сіла аўтаматычна выклікае яго любоў і гатовасьць падпарадкавацца… Нямоглыя людзі і арганізацыі аўтаматычна выклікаюць яго пагарду… Чалавек іншага тыпу жахаецца самой думкі пошасьць на слабога, але аўтарытарная асоба адчувае тым вялікую лютасьць, чым бездапаможней яго ахвяра» (Э. Фром).

Для аўтарытарнай асобы характэрна імкненьне адчуваць сваю прыналежнасьць да якой-небудзь магутнай і непераадольнай сілы, цалкам пераважнай волю. Гэтая рыса была названая экстэрнальнасьцю. «Агульная рыса ўсяго аўтарытарнага мысленьня складаецца ў перакананьні, што жыцьцё вызначаецца сіламі, ляжалымі па-за чалавекам, па-за яго інтэрасаў і жаданьняў. Адзіна магчымае шчасьце — у падначаленьні гэтым сілам» (Э. Фром).