Акронім

абрэвіятура, складзеная з пачатковых літараў словазлучэньня

Акро́нім абрэвіятура, ўтвораная з пачатковых літар словаў ці словазлучэньняў, вымаўляемая адным словам («ГУМ» як гум, а не ГэУэМ), а не па літарах («БНР» як БээНэР ці «N.R.M.» эНэРэМ).