Індасамэнт — перадавальны надпіс, які ўчыняецца на каштоўнай паперы і замацоўвае пераход да новага трымальніка правоў, засьведчаных дадзенай каштоўнай паперай.