Юрыдыка — частка места, якая падпарадкоўвалася фэўдалам і на жыхароў якой не пашыралася судовая і адміністрацыйная ўлада магістрату.