Тальвэг — лінія найвялікіх глыбінь. У больш шырокім сэнсе тальвег азначае дно даліны.