Складаныя рэчывы — рэчывы, якія складаюцца з атамаў двух ці больш хімічных элемэнтаў. Прыклад складанага рэчыва — вуглякіслы газ CO2.