Кантрапункт (па-лацінску: punctum contra punctum — нота супраць ноты, або літаральна — кропка супраць пункту) — у музыцы адначасовае спалучэньне двух або больш самастойных мэлядычных галасоў. Таксама кантрапунктам называюць разьдзел тэорыі музыкі, прысьвечаны вывучэньню такіх спалучэньняў.

Кніга С. І. Танеева «Рухомы кантрапункт строгага ліста» з дароўным надпісам аўтара