Баярская дума — орган кіраваньня ў Маскоўскай дзяржаве. Зьявілася працягам княжай думы ў новых гістарычных умовах Маскоўскага княства. Бяз думы не абыходзіўся ні адзін гасудар, не выключаючы і Івана Жахлівага. Самастойнай ролі баярская дума не адыгрывае, яна, заўсёды дзейнічае разам з царом, складаючы сумесна з гаспадаром адзіную вярхоўную ўладу. Гэтае адзінства асабліва рэльефна выяўлялася ў справах заканадаўства і ў міжнародных зносінах. Па ўсіх справах выносілася рашэньне ў наступнай форме: «Гасудар прыказаў і баяры прысудзілі» або «Па гасудараву ўказу баяры прысудзілі». Баярская дума праіснавала да канца XVII стагодзьдзя і пазьней была ператвораная ў сэнат.

Баярская дума