Адносная малекулярная маса

Адносная малекулярная маса (абазначаецца: ) — хімічная велічыня, роўная адносіне сярэдняй масы ў малекулы, што складаецца з нуклідаў дадзенага хімічнага элемэнта да 1/12 масы атама ў нукліда 12C.